Công ty Cổ phần VIMECO-M&T xin chúc mừng sinh nhật các Đồng chí Nguyễn Thế Vũ 11/4 ; Vương Đình Liêm 17/4 ; Lê Văn Trung 22/4 Công Trường Thủy điện Ngòi Phát.Chúc các đồng chí luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Ngày đăng 19/3/2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VIMECO Cơ khí và Thương mại trân trọng thông báo và
kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2013.
 
1. Thời gian:      08h30’, Thứ Năm  (18/04/2013).
                           Giờ đón tiếp Cổ đông dự họp: bắt đầu từ 8h00’ ngày 18/04/2013.
 
2.  Địa điểm :     Hội trường tầng 3 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO Cơ khí và Thương mại
                           Tại Khu Công nghiệp Cầu Bươu, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
 
3. Nội dung Đại hội:
                     -    Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2012;
                           Dự kiến kế hoạch sản  xuất kinh doanh năm 2013;
                     -    Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;
                     -    Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty;
                     -    Thông qua đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2013 của Công ty .
                     -    Các nội dung khác theo chương trình Đại hội.
 
4. Đăng ký tham dự đại hội:
     Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đạt kết quả tốt, đề nghị, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) tới Công ty cổ phần VIMECO Cơ khí và Thương mại trước ngày 25/03/2013.
   Quý Cổ đông có thể xác nhận tham dự trực tiếp và nhận tài liệu Đại hội trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty từ 22/03 đến 25/03/2013 hoặc bằng hình thức khác như gửi qua Bưu điện, Fax, Email.
   Kiến nghị của Cổ đông (nếu có) về nội dung và chương trình họp đề nghị được gửi đến Công ty cổ phần VIMECO Cơ khí và Thương mại trước ngày 04/04/2013, kiến nghị trong thời hạn trên sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản chậm nhất trước ngày 09/04/2013.
 
 5. Tài liệu gửi kèm
                     - Giấy mời họp.
                     - Dự kiến Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên 2013.
                     - Giấy đăng ký dự họp
                     - Giấy ủy quyền dự họp.    

      Quý Cổ đông có thể truy cập tại Website Công ty: www.vimeco-mt.com, mục tin hoạt động để tham khảo các tài liệu và thông tin cần thiết về Đại hội.
      Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến đăng ký và dự họp.
      Hân hạnh được đón tiếp ./.

                                                                                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
 
 
   Mọi giải đáp, xin liên hệ :                                          
  Bà: Vũ Hương Hải, Trưởng phòng TCHC&ĐT
  Đại diện Ban Tổ Chức                                                                                  
  Điện thoại : 04 – 36882943 (103)        
  Fax            : 04 - 36883812
  Mobile       : 0914.601.145
  Kính mời Quý Cổ đông Công ty cổ phần VIMECO Cơ khí và Thương mại Click vào đường link dưới đây để xem thông tin Danh sách Cổ đông năm 2013
 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: KCN Cầu Bươu - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội
Email: congtyvimecomt@gmail.com - Tel: (04) 36883811 - Fax: (04) 36883812 
 
Bookmark and Share © 2011 VINACONEX JSC. All rights reserved.
Số người online : 64
Số người truy cập: 1409693
Design by : thietkeweb.vn , Seo