Công ty Cổ phần VIMECO-M&T xin chúc mừng sinh nhật các Đồng chí Nguyễn Thế Vũ 11/4 ; Vương Đình Liêm 17/4 ; Lê Văn Trung 22/4 Công Trường Thủy điện Ngòi Phát.Chúc các đồng chí luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

VIMECO-M&T tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

VIMECO-M&T tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

Ngày đăng 22/4/2013

    Ngày 18/4/2013, Công ty Cổ phần VIMECO Cơ khí và Thương mại đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, cùng sự tham dự của 32 Cổ đông đại diện cho 1.878.000 Cổ phần tương đương với 93.9% tổng số Cổ phần phát hành của Công ty.
 
 
 
 
 
 
 
Lễ chào cờ long trọng bắt đầu bước vào Đại hội
 
     Tại Đại hội, Ông Lê Xuân Sinh - Ủy viên HĐQT, Giám Đốc Công ty, đại diện cho đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác chỉ đạo, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng thực hiện năm 2013.  
 
      Năm 2012 với những thách thức và khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, sự chỉ đạo sát sao của Công ty cổ phần VIMECO (Công ty mẹ) cùng với sự cố gắng của CBCNV toàn Công ty đã phấn đấu tích cực vượt qua những thách thức và tận dụng những cơ hội để đạt được những thành tích nhất định. VD như: Doanh thu: 88.381 triệu đồng (đạt 81,99% so với kế hoạch); Lợi nhuận trước thuế: 4.535 triệu đồng (đạt 89.88% so với kế hoạch)...
    
    * Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 (có tính đến các yếu tố rủi ro, biến động của thị trường với nền kinh tế).
 
STT Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị tính
Thực hiện
năm 2012
Kế hoạch
năm 2013
1 Tổng giá trị sản lượng Triệu đồng 96.520 90.000
2 Tổng doanh thu nt 88.381 83.000
3 Lợi nhuận trước thuế TNDN nt 4.535 2.500
4 Khấu hao tài sản nt 3.658 3.500
5 Nộp ngân sách nhà nước nt 1.208 3.000
6 Cổ tức % 5% 7%
7 Tỷ trọng chi phí nhân công/DT % 13,8% 13,5%
    
     * Đầu tư thiết bị năm 2013:
 
TT
Tên thiết bị Đơn vị  S.lượng Giá trị 
1 Xe bán tải 2 cầu Triệu đồng 01 700
2 Xe tải cẩu tự hành Triệu đồng 01 1.500
  Cộng  Triệu đồng   2.200
 
     Đại diện Ban Kiểm soát, Bà Võ Thị Hải An - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát các mặt hoạt động và tài chính của Công ty trong năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013; Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 (Đại hội thống nhất là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần VIMECO).
 
     Trong phần thảo luận của Đại Hội, đại diện cho Ban lãnh đạo của Công ty CP VIMECO đồng thời cũng là các cổ đông của Công ty cổ phần VIMECO Cơ khí và Thương mại, Ông Trần Việt Thắng - Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT Công ty CP VIMECO và một số cổ đông khác đã có những ý kiến động viên những thành tích đã đạt được của Công ty trong năm 2012 và chỉ ra một số định hướng mới, mục tiêu cơ bản, những biện pháp thiết thực để Công ty phấn đấu và thực hiện trong năm 2013.
 
 Ông Trần Việt Thắng phát biểu thảo luận trong Đại hội
 
     Các Cổ đông tham dự đều thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội (các chỉ tiêu đạt được năm 2012, dự kiến các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2013, quyết định mức cổ tức năm 2012 là 5%, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2013, thống nhất phương án đầu tư năm 2013, nhất trí bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục hồ sơ cần thiết để thực hiện việc thay đổi). Với sự tán thành 100% của các Cổ đông có mặt, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội ghi nhận sự phát triển ổn định của Công ty cổ phần VIMECO Cơ khí và Thương mại sau 05 năm hình thành - phát triển. Cùng với sự tin tưởng của Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO Cơ khí và Thương mại cam kết đảm bảo quyền tối đa hóa lợi ích hợp pháp của các Cổ đông, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

  *Một số hình ảnh tại Đại hội:
  
Ông Lê Xuân Sinh trình bày Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị
 
Bà Võ Thị Hải An trình bày Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát
 
 Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung
trong chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: KCN Cầu Bươu - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội
Email: congtyvimecomt@gmail.com - Tel: (04) 36883811 - Fax: (04) 36883812 
 
Bookmark and Share © 2011 VINACONEX JSC. All rights reserved.
Số người online : 38
Số người truy cập: 1409665
Design by : thietkeweb.vn , Seo