Công ty Cổ phần VIMECO-M&T xin chúc mừng sinh nhật Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Kế toán trưởng (01/10), Đặng Quang Thắng - Xưởng Cơ khí (10/10), Hoàng Ngọc Lãm - Xưởng Cơ khí (23/10), Phạm Ba Duy - P.TCHC (27/10), Dương Thế Sơn - Xưởng Cơ khí (29/10), Bùi Thị Bảy - P.TCHC (30/10). Chúc đồng chí luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016

 
CÔNG TY CP VIMECO M&T TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016
Ngày 15/4/2016, tại trụ sở Công ty, KCN Cầu Bươu Thanh liệt, Thanh Trì Hà Nội, Công ty CP VIMECO M&T đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
Đại hội đã vinh dự được đón các ông Trần Việt Thắng, UV HĐQT Công ty CP VIMECO, ông Vương Xuân Bền là Đại diện cổ đông lớn - Công ty CP VIMECO, Chủ tịch HĐQT Công ty CP VIMECO M&T đến dự, cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty CP VIMECO M&T và các cổ đông sở hữu, đại diện sở hữu của Công ty (tỷ lệ cổ phần dự họp chiếm 92,9% tổng số cổ phần phát hành).
Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu kinh tế đạt được năm 2015, mức chi trả cổ tức là 7%, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
Đại hội cũng nhận được những ý kiến đóng góp của các cổ đông Nguyễn Văn Quốc, Trần Việt Thắng -  Những nhà đầu tư có tâm huyết đã tham gia chân thành để xây dựng Công ty. Các ý kiến đóng góp xoay quanh các vấn đề về điều hành sản xuất, tìm kiếm việc làm, xây dựng kế hoạch, lựa chọn phương án đầu tư có hiệu quả để năng cao năng lực sản xuất.
Hội đồng quản trị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung vào phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2016.
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: KCN Cầu Bươu - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội
Email: congtyvimecomt@gmail.com - Tel: (04) 36883811 - Fax: (04) 36883812 
 
Bookmark and Share © 2011 VINACONEX JSC. All rights reserved.
Số người online : 16
Số người truy cập: 1588952
Design by : thietkeweb.vn , Seo