Công ty Cổ phần VIMECO-M&T xin chúc mừng sinh nhật Đồng chí Lê Xuân Sinh - Phó Giám đốc (04/09), Phạm Văn Khải - Phó Giám đốc (29/09), Trần Văn Được - Xưởng Cơ khí (08/09), Nguyễn Minh Anh - P.TCHC (18/09). Chúc đồng chí luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

CÔNG TY CP VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI ( VIMECO – M&T) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CP VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI ( VIMECO – M&T)  TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Sáng ngày 21/04/2018, tại hội trường Tầng 3 - Nhà điều hành, Công ty CP VIMECO-M&T đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tại Đại hội, Công ty CP VIMECO-M&T vinh dự được đón tiếp Ông Trần Việt Thắng - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP VIMECO, Ông Nguyễn Học Trình – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP VIMECO, Ông Vương Xuân Bền – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP VIMECO.

Đến dự đại hội còn có các thành viên HĐQT Công ty CP VIMECO-M&T, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và sự tham gia của các cổ đông hoặc đại diện sở hữu tương đương với 95,91% tổng số cổ phần phát hành của Công ty CP VIMECO-M&T.

Trong Đại hội, Ông Lê Xuân Sinh – Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty thay mặt đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội Báo cáo Hội đồng quản trị về công tác chỉ đạo, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng thực hiện năm 2018. 

 
 

Ông Nguyễn Việt Miên - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị

Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 
 

Võ Thị Hải An - Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát

Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018


Ông Trần Việt Thắng - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP VIMECO 
 
 Ông Nguyễn Học Trình - Tổng Giám đốc Công ty CP VIMECO

Đại hội đã được nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Công ty CP VIMECO: Ông Nguyễn Học Trình, Ông Trần Việt Thắng, ý kiến tham luận của các nhà đầu tư như Ông Hà Đình Tuấn.

Các ý kiến được đưa ra đã phân tích các mặt được và chưa được; chỉ ra một số vấn đề cần phải chú trọng để Công ty thực hiện trong năm 2018, đó là những ý kiến hết sức sâu sắc, rất cụ thể, tâm huyết và chân thành để xây dựng công ty.

 

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu kinh tế đạt được năm 2017, quyết định mức chi trả cổ tức là 7%, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. 

      Với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP VIMECO Cơ khí và Thương mại (VIMECO-M&T) năm 2018 đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: KCN Cầu Bươu - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội
Email: congtyvimecomt@gmail.com - Tel: (04) 36883811 - Fax: (04) 36883812 
 
Bookmark and Share © 2011 VINACONEX JSC. All rights reserved.
Số người online : 91
Số người truy cập: 1496710
Design by : thietkeweb.vn , Seo