Công ty Cổ phần VIMECO-M&T xin chúc mừng sinh nhật các Đồng chí Nguyễn Thế Vũ 11/4 ; Vương Đình Liêm 17/4 ; Lê Văn Trung 22/4 Công Trường Thủy điện Ngòi Phát.Chúc các đồng chí luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

CÔNG TY CP VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI ( VIMECO – M&T) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CP VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI ( VIMECO – M&T)  TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Sáng ngày 20/04/2019, tại hội trường Tầng 3 - Nhà điều hành, Công ty CP VIMECO-M&T đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

      Tại Đại hội, Công ty CP VIMECO-M&T vinh dự được đón tiếp Ông Đặng Văn Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty CP VIMECO, Ông Nguyễn Xuân Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP VIMECO, Ông Nguyễn Đức Dũng – Thành viên HĐQT Công ty CP VIMECO.

      Đến dự đại hội còn có các thành viên HĐQT Công ty CP VIMECO-M&T, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và sự tham gia của các cổ đông hoặc đại diện sở hữu tương đương với 91% tổng số cổ phần phát hành của Công ty CP VIMECO-M&T.

      Trong Đại hội, Ông Lê Xuân Sinh – Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty thay mặt đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội Báo cáo Hội đồng quản trị về công tác chỉ đạo, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) nhiệm kỳ 2014 - 2019, phương hướng SXKD nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Ông Nguyễn Việt Miên - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị

Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Võ Thị Hải An - Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát

nhiệm kỳ 2014 - 2019 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 

 

      Đại hội đã được nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Công ty CP VIMECO: Ông Đặng Văn Hiếu, Ông Lê Sỹ Tuấn, ý kiến tham luận của các nhà đầu tư như Ông Đỗ Mạnh Hùng, Ông Trần Văn Đức.

      Tổng Giám đốc Công ty CP VIMECO: Ông Đặng Văn Hiếu đã gợi mở những hướng đi cho Công ty CP VIMECO - M&T trong năm 2019: Cần phải có hướng đi rõ ràng; định hướng thêm một số ngành nghề sản xuất thi công phụ trợ cho Công ty Mẹ.

      Các ý kiến được đưa ra đã phân tích các mặt được và chưa được; chỉ ra một số vấn đề cần phải chú trọng để Công ty thực hiện trong năm 2019, đó là những ý kiến hết sức sâu sắc, rất cụ thể, tâm huyết và chân thành để xây dựng công ty.

      

 Ông Đặng Văn Hiếu Tổng Giám đốc Công ty CP VIMECO phát biểu

      Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 
 

-   Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024:

      1/ Ông Đặng Văn Hiếu.

      2/ Ông Nguyễn Đức Dũng.

                  3/ Ông Nguyễn Xuân Thanh.

-       Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024:

      1/ Võ Thị Hải An.

      2/ Phạm Thị Thái Hà.

      3/ Bà Lưu Hồng Huệ.

 

Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội đồng cổ đông.

      Với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP VIMECO Cơ khí và Thương mại (VIMECO-M&T) năm 2019 đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: KCN Cầu Bươu - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội
Email: congtyvimecomt@gmail.com - Tel: (04) 36883811 - Fax: (04) 36883812 
 
Bookmark and Share © 2011 VINACONEX JSC. All rights reserved.
Số người online : 17
Số người truy cập: 1409644
Design by : thietkeweb.vn , Seo