Công ty Cổ phần VIMECO-M&T xin chúc mừng sinh nhật Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Kế toán trưởng (01/10), Đặng Quang Thắng - Xưởng Cơ khí (10/10), Hoàng Ngọc Lãm - Xưởng Cơ khí (23/10), Phạm Ba Duy - P.TCHC (27/10), Dương Thế Sơn - Xưởng Cơ khí (29/10), Bùi Thị Bảy - P.TCHC (30/10). Chúc đồng chí luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

CÔNG TY CP VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI ( VIMECO – M&T) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CP VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI ( VIMECO – M&T)  TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Sáng ngày 29/06/2020, tại hội trường Tầng 3 - Nhà điều hành, Công ty CP VIMECO-M&T đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tại Đại hội, Công ty CP VIMECO-M&T vinh dự được đón tiếp Ông Đặng Văn Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty CP VIMECO, Ông Nguyễn Xuân Thanh  – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP VIMECO, Ông Nguyễn Đức Dũng – Thành viên HĐQT Công ty CP VIMECO.

Đến dự đại hội còn có các thành viên HĐQT Công ty CP VIMECO-M&T, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và sự tham gia của các cổ đông hoặc đại diện sở hữu tương đương với 80,8tổng số cổ phần phát hành của Công ty CP VIMECO-M&T.

Trong Đại hội, Ông Lê Xuân Sinh - Giám đốc công ty thay mặt đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội Báo cáo Hội đồng quản trị về công tác chỉ đạo, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD)  năm 2019, phương hướng SXKD năm 2020.

Đại hội cổ đông năm 2020 đã thông qua:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam .

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020: Là đơn vị kiểm toán cho Công ty mẹ - Công ty CP VIMECO.

- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vimeco M&T

- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Vimeco M&T.

 
Một số hình ảnh tại đại hội:
 
 
Ông Đặng Văn Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP VIMECO MT phát biểu tại Đại hội
Ông Lê Xuân Sinh - Giám đốc Công ty phát biểu tại đại hội
 
 Ông Phạm Văn Khải - Phó Giám đốc Công ty phó ban tổ chức Đại hội cổ đông
 

Đại hội đã được nghe ý kiến đóng góp của đồng chí lãnh đạo Công ty CP VIMECO: Ông Đặng Văn Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty CP VIMECO.

Các ý kiến được đưa ra đã phân tích các mặt được và chưa được; chỉ ra một số vấn đề cần phải chú trọng để Công ty thực hiện trong năm 2020 và các năm tới, đó là những ý kiến hết sức sâu sắc, rất cụ thể, tâm huyết và chân thành để xây dựng công ty.

Với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP VIMECO Cơ khí và Thương mại (VIMECO-M&T) năm 2020 đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: KCN Cầu Bươu - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội
Email: congtyvimecomt@gmail.com - Tel: (04) 36883811 - Fax: (04) 36883812 
 
Bookmark and Share © 2011 VINACONEX JSC. All rights reserved.
Số người online : 25
Số người truy cập: 1588962
Design by : thietkeweb.vn , Seo