Công ty Cổ phần VIMECO-M&T xin chúc mừng sinh nhật Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Kế toán trưởng (01/10), Đặng Quang Thắng - Xưởng Cơ khí (10/10), Hoàng Ngọc Lãm - Xưởng Cơ khí (23/10), Phạm Ba Duy - P.TCHC (27/10), Dương Thế Sơn - Xưởng Cơ khí (29/10), Bùi Thị Bảy - P.TCHC (30/10). Chúc đồng chí luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty VIMECO Cơ khí và Thương mại

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty VIMECO Cơ khí và Thương mại

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VIMECO Cơ khí và Thương mại trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty:

1.   Thời gian họp:    Bắt đầu từ 8h30 ngày 15 tháng 4 năm 2021 (thứ Năm)

2.   Địa điểm:              Hội trường Tầng 3, Trụ sở Công ty VIMECO M&T

                                      918 đường Kim Giang, Khu Công Nghiệp Cầu Bươu, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

3.   Nội dung họp:     Xem Chương trình Đại hội đính kèm

 4.   Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VIMECO M&T theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/3/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

 
5.   Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty CP VIMECO M&T trước 17h00 ngày 08/4/2021 (thứ Năm).

6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

      -     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

      -     Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.

      -     Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).

       -     Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng ( kèm theo)

8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

      Thư ký Công ty - Công ty Cổ phần VIMECO Cơ khí và Thương mại, Số 918 đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

      Điện thoại: (024) 36883812; Email: thuky.vimecomt@gmail.com

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DƯƠNG ĐỨC VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: KCN Cầu Bươu - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội
Email: congtyvimecomt@gmail.com - Tel: (04) 36883811 - Fax: (04) 36883812 
 
Bookmark and Share © 2011 VINACONEX JSC. All rights reserved.
Số người online : 60
Số người truy cập: 1589000
Design by : thietkeweb.vn , Seo