Công ty Cổ phần VIMECO-M&T xin chúc mừng sinh nhật Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Kế toán trưởng (01/10), Đặng Quang Thắng - Xưởng Cơ khí (10/10), Hoàng Ngọc Lãm - Xưởng Cơ khí (23/10), Phạm Ba Duy - P.TCHC (27/10), Dương Thế Sơn - Xưởng Cơ khí (29/10), Bùi Thị Bảy - P.TCHC (30/10). Chúc đồng chí luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

Các phòng ban chức năng

1. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
 
 
Ông Phạm Anh Dân
Trưởng phòng Kế hoạch  Kỹ thuật
ĐT:0972.462.989
Email: dan92nd@gmail.com
 
                                                                    

 
Phòng Kế hoạch Kỹ thuật quản lý toàn bộ công tác kỹ thuật sản xuất từ thiết kế đến nghiệm thu bàn giao sản phẩm:
 
- Thiết kế các sản phẩm, hàng hoá và lập hồ sơ chế tạo khi có yêu cầu của khách hàng và các đơn hàng Công ty ký hợp đồng thực hiện.
 
- Thực hiện việc đảm bảo các giải pháp kỹ thuật, bao gồm: Thuyết minh kỹ thuật và hỗ trợ kỹ thuật trước và sau bán hàng.
 
- Giám sát quá trình chế tạo và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Tiếp nhận thông tin phản hồi, cải tiến sản phẩm. Quản lý hồ sơ thiết kế hoàn công sản phẩm.
 
- Tham gia làm hồ sơ quyết toán, hồ sơ hoàn công (phần kỹ thuật) đối với các sản phẩm đã thực hiện khi có yêu cầu.
 
- Thiết lập hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho thiết kế, chế tạo, lắp đặt sản phẩm. Bao gồm cả việc tiêu chuẩn hoá các vật tư thiết bị sử dụng trong chế tạo, lắp ráp các sản phẩm chính của công ty.
 
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc lập tiến độ, biện pháp thi công, quy trình công nghệ sản xuất, định hướng đầu tư thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.
 
 - Xây dựng và tổng hợp kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch các bộ phận trong công ty.
 
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty về công tác thi công, đấu thầu. Lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ chào giá các dự án Công ty tham gia.
Lập kế hoạch thực hiện hợp đồng, đánh giá rủi ro, kiểm soát tiến độ và chất lượng từ khâu ký hợp đồng đến khâu thanh lý hợp đồng.
 
- Thực hiện công tác nghiệm thu thanh quyết toán đúng thời điểm, không thiếu sót.
 
- Vật tư được mua đúng chủng loại, chất lượng và tiến độ.
 
- Tổng hợp báo cáo kịp thời, chính xác và đầy đủ về tình hình hoạt động sản xuất của các bộ phận cho Ban Lãnh đạo Công ty.
 
- Đảm bảo an toàn trong sản xuất, thi công.
2. Phòng Kinh doanh Thương mại
                                    
Bà Nguyễn Minh Anh
Sales - Vật tư phòng Kinh doanh - Thương mại
ĐT: 0916.751.889
Email:minhanhnguyenvmc@gmail.com
 
- Nghiêm túc thực hiện các đơn hàng từ việc lập phương án kinh doanh đến thanh lý hợp đồng. Thực hiện tốt các nội dung cam kết với khách hàng.
 
- Đáp ứng kịp thời nhu cầu cung cấp vật tư, thiết bị cho công ty và cho khách hàng. Đảm bảo tất cả các hàng hóa mua, bán được cấp chứng chỉ xuất xưởng và chứng chỉ chất lượng. Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
 
-    Xây dựng phương án marketing các sản phẩm thương mại và các sản phẩm công ty sản xuất. Lập chiến lược các sản phẩm cốt lõi của công ty. Thực hiện chức năng quản lý thương hiệu của Công ty. Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá trong và ngoài nước. Quản lý thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Giới thiệu sản phẩm và thương hiệu thông qua các hệ thống thông tin.
 
- Mở rộng khai thác, tìm kiếm khách hàng, phối hợp các đơn vị trong công ty xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, đảm bảo đáp ứng được mục tiêu chung của công ty.
 
- Nghiên cứu, theo dõi các chủ trương chính sách hiện hành của Nhà nước về XNK và thuế để đề xuất BGĐ công ty trong việc thực hiện đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu.
3. Phòng Tổ chức hành chính và đào tạo
 
Bà Nguyễn Minh Anh
Phòng TCHC&ĐT
ĐT: 0916.751.889
Email:  minhanhnguyenvmc@gmail.com
 
- Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý nguồn nhân lực, củng cố văn hóa doanh nghiêp, xây dựng tác phong công nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp.
 
- Nâng cao chất lượng cuộc sống của CBCNV, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của luật Lao động, Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể đã ký.
 
- Áp dụng hiệu quả quy chế trả lương mới. Đảm bảo thu nhập gắn liền với sự đóng góp của cá nhân trong xây dựng, phát triển Công ty.
 
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về ATLĐ tại các đơn vị định kỳ 01 lần/quý. Không để xẩy ra mất ATLĐ trong Công ty. Đảm bảo an toàn về tài sản và an ninh của đơn vị, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.
 
- Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác đoàn thể và xã hội khác....
 
- Đảm bảo ATVS thực phẩm tại các bếp ăn toàn Công ty.
 
  P.TCHC&ĐT luôn công tâm thực hiện để giữ vững nguyên tắc chỉ đạo của VIMECO-M&T đó là:
   * Con Người là nhân tố Quyết định cho sự thành bại Doanh nghiệp, là nguồn tài sản vô giá cần bảo tồn và phát triển
4. Phòng Tài chính kế toán
                                         
                                    
Ông Trần Ngọc Sơn
Kế toán trưởng
ĐT: 0936.945668
       Email:  sontcvina@gmail.com                                                                             
 
 
- Phòng Tài chính kế toán lập kế hoạch, lên phương án thu xếp đầy đủ, kịp thời vốn phục vụ dự án đầu tư và thi công các hạng mục công trình.
 
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.
 
- Chi trả lương, thưởng đầy đủ và kịp thời cho người lao động theo quy định của công ty.
 
- Giám sát chi phí sản xuất kinh doanh, hạch toán chi phí đầy đủ, chính xác, minh bạch, kịp thời.
 
- Báo cáo tài chính kịp thời, chất lượng.

5. Ban quản lý chất lượng sản phẩm
                                                                    
                    
 
- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, máy đầu vào.
 
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm từng giai đoạn gia công sản xuất tới khi hoàn thành....
 6. Ban quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001:2008
         
                                      
Bà Nguyễn Thị Ninh  
Trưởng ban ISO, nhận diện thương hiệu VINACONEX
ĐT: 0978.871.038
Email: ninhtrinhvmc@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
-    Xây dựng triển khai hướng dẫn áp dụng các quy trình, biểu mẫu thuộc HT QLCL ISO 9001:2008
 
-    Tổ chức việc kiểm tra áp dụng, theo dõi tình hình thực hiện cải tiến/ khắc phục tại các đơn vị.
 
-    Giám sát các đơn vị duy trì thực hiện nghiêm túc theo HT QLCL ISO 9001:2008 .
 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: KCN Cầu Bươu - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội
Email: congtyvimecomt@gmail.com - Tel: (04) 36883811 - Fax: (04) 36883812 
 
Bookmark and Share © 2011 VINACONEX JSC. All rights reserved.
Số người online : 90
Số người truy cập: 1602536
Design by : thietkeweb.vn , Seo