Công ty Cổ phần VIMECO-M&T xin chúc mừng sinh nhật Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Kế toán trưởng (01/10), Đặng Quang Thắng - Xưởng Cơ khí (10/10), Hoàng Ngọc Lãm - Xưởng Cơ khí (23/10), Phạm Ba Duy - P.TCHC (27/10), Dương Thế Sơn - Xưởng Cơ khí (29/10), Bùi Thị Bảy - P.TCHC (30/10). Chúc đồng chí luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

VIMECO: học tập và quán triệt Nghị quyết Đại Hội Đảng lần thứ XI

VIMECO: học tập và quán triệt Nghị quyết Đại Hội Đảng lần thứ XI

Ngày đăng 24/4/2012

      Triển khai kế hoạch hành động năm 2011 của Đảng ủy Công ty cổ phần VIMECO. Thực hiện sự chỉ đạo của thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty cổ phần VINACONEX.
 
      Ngày 13/08/2011, Đảng ủy VIMECO đã tổ chức Hội nghị: “Học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng” tới toàn thể Cán bộ, Đảng viên trong Công ty. Việc tổ chức cùng phối hợp với 03 chi, Đảng bộ khác là Công ty cổ phần VINACONEX6, Công ty cổ phần bao bì VINACONEX, Công ty cổ phần vận tải VINACONEX TRANS.
 
      Hơn 200 đảng viên, và cán bộ ở 04 Chi, Đảng bộ đã được nghe PGS - TS Nguyễn Viết Thông Tổng thư ký hội đồng lý luận TW trình bầy các chuyên đề: Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và chuyên đề về sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng của Đại hội XI.
 
      Việc học tập, quán triệt những quan điểm,mục tiêu, định hướng và những giải pháp trong các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI nhằm góp phần đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống , giúp các đồng chí Cán bộ, Đảng viên nắm vững và hiểu rõ những luận điểm cơ bản, nội dung mới trong các văn kiện. Trên cơ sở đó, tích cực thực hiện và vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác và đời sống tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết XI của Đảng.
 
      Sau hội nghị Đảng ủy Công ty tiếp tục quán triệt việc phổ biến Nghị quyết Đại hội và các văn kiện quan trọng khác đã thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tới từng chi bộ trong Công ty, đặc biệt đối với các chi bộ Đảng tại các công trình, dự án ở vùng sâu vùng xa để tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động. Xây dựng và triển khai chương trình kế hoạch hành động, trước mắt tập trung vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kinh tế chính trị năm 2011 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần VIMECO giai đoạn 2010-2015.

 
(theo vimeco.com) 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: KCN Cầu Bươu - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội
Email: congtyvimecomt@gmail.com - Tel: (04) 36883811 - Fax: (04) 36883812 
 
Bookmark and Share © 2011 VINACONEX JSC. All rights reserved.
Số người online : 113
Số người truy cập: 1602573
Design by : thietkeweb.vn , Seo